Feministiskt initiativ utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter. Samma bild som också säger att den som är svensk är jämställd, öppen och tolerant.

Politiken gäller livet
Politik handlar inte i första hand om partier och mandat i fullmäktige – utan om livet. För kvinnor som utsätts för mäns våld är skyddat boende en fråga om liv eller död. För den som flyr från krig och förföljelse är en solidarisk asylpolitik skillnaden mellan liv och död. För miljoner av människor kan politiska beslut om miljö och klimat fälla avgöranden om liv och död, både nu och för framtida generationer.

Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, antidiskriminering och global solidaritet vill vi forma en hållbar politik som ser sambanden och sätter människors lika värde, klimathänsyn och kommande generationer i fokus.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla individer kan färdas väl genom livet. För oss är välfärd inte ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av människor, djur och miljö.

Kommunpolitiken behöver fler feminister! I kommunen avgörs många av välfärdens viktigaste frågor – frågor som lägger grunden för möjligheterna att minska ojämställdheten mellan kvinnor och män. Kommunpolitiken domineras traditionellt av män och mäns perspektiv. Det behövs andra röster i fullmäktige – röster som tar sin utgångspunkt i allas mänskliga rättigheter och i icke-diskriminering.

Nationell politik
Vårt politiska program För en feministisk politik, som antogs på vår kongress 2017, kan du ladda ner på vår nationella sajt här.