Efter en hård vecka med pluggande så var det då äntligen dags. Denna gång hade jag även ställt två frågor innan som hållit mig vaken många timmar.

 

– Tydligen har vi av Trafikverket erhållit en mycket stor summa pengar varje år sedan 1990 talet för att underhålla Kristianstadsvägen (nu i år var summan 660 000 kr plus moms).
Det visade sig att när det nu skulle göras så fanns det inga pengar. Än värre var att de miljoner som varit ämnade till detta aldrig används till ändamålet. Vart de pengarna tagit vägen fick jag inget svar på, men använda är dom till allt annat än vad som var meningen vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt……..

 

– Den andra frågan gällde Åbackarna.
Vi har fått ekonomiska medel även till detta( 50%) och det ska vara klart mars 2019, annars ska bidraget betalas tillbaka. Som det ser ut nu så är det mycket tveksamt om det hinns innan utsatt tid. En bidragande orsak är givetvis personalbrist och alldeles för många projekt. Att intresset för miljöfrågor hos politiken inte är ett prioriterat område kan ju också vara en del av förklaringen.En intensiv debatt när det gällde nytt arrendeavtal för Tobisviks Camping engagerade församlingen inklusive mig. Fortsättning följer garanterat.Flera detaljplaner och även ett mycket intressant gestaltningsprogram för Skansen fick vi redovisat. Här ville jag ta upp avsaknaden av det som nämnden beslutat redan 2013 och som kanske inte nått fram, eller så har det glömts bort.

 

Gjorde följande anteckning i protokollet för tre ärenden:
Anta målformuleringen som förvaltningen formulerat utifrån CEMR deklarationen
– Ökad upplevelse av säkerhet och trygghet i stationsområdet.
– Jämn presentation av kvinnor och män på samrådsmöten ( 40-69%)
– Påbörja arbetet med att utarbeta fungerande strukturer och modeller för jämställdhetsanalys vid handläggning,planering och genomförande ( OCH ATT ANVÄNDA SJÖFARTSSTRÅKET SOM PILOTPROJEKT). Beslutet är taget i SBN 3/4 2013 paragraf 47.

 

Ny förvaltningschef beräknas komma i april, intresset är stort.Plan- o byggenheten är alldeles för få det tror jag hela nämnden fick klart för sig, till detta behövs ekonomiska resurser vilket vi i F! budgeterat med. Nu begär nämnden 300 000 kr till detta ändamål.

 

Nya rutiner för budgetuppföljning är på gång vilket är mycket glädjande. Att detta nya program är anpassat till läsaren och inte ekonomer ser jag som en klar förbättring för oss alla.

 

Detta var i korta drag en sammanfattning av samhällsbyggnadsnämndens möte.
Vid pennan Ingmarie Jacobsen för Feministiskt initiativ SBN Simrishamn