Äääääntligen!

Det utropet är på sin plats för nu har Simrishamns kommun fått en ny chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen. . Hon heter Marie Leandersson, född 58, två barn födda 89 och 92, började sin bana som ung chef på livsmedelsföretaget Aromatic, utbildade sig sedan till kemist och läste lite ekonomi och design (!),  kom sedan in i kommunal verksamhet som inspektör och avancerade till chef för samhällsbygge, senast i kommunen Nybro. Hennes syn på samhällsbygge är att det handlar om allt, hela samhället, och att det är nödvändigt att samarbeta över förvaltningsgränserna, för att se helheten. Det är bara att önska Lycka till! Vilket vi gjorde, jag och Margarethe.

Mötet inleddes med en hel del rapporter om olika verksamheter. Fiberutbyggnaden går bra. Det finns undantag och undringar på en del ställen men i stort sett löper det som det ska.  95% ska uppnås under 2018 och WiFi-platser byggs ut i Simrishamn. Men alla ansluter sig inte. Runt 65% är inte med. Hur når vi de andra blir en kommande fråga. En tredjedel av medborgarna är inte uppkopplade samtidigt som allt mer av info från kommunen digitaliseras.

Kontakt Simrishamn har börjat, dvs det ska finnas en väg in i kommunen, med alla samtal till den vägen och en desk som bemannas i entrén i kommunhuset. Hela bemanningen är en samordnare och fem ytterligare anställda.

Det finns ett arbetsmarknadsprojekt i kommunen. Tre personer. De informerade om att

–          alla som söker sommarjobb kommer att få det

–          692 arbetslösa i Simrishamn, högst siffra bland skånska kommuner.

–          Ungdomsarbetslösheten ökar och hos gruppen med funktionsvariationer, 128 inskrivna idag

–          Runt 100 unga (16-24) är helt utanför systemet. Ingen vet vad de gör eller var de finns. Reser de jorden runt eller sitter de framför
datorn eller är de i kriminalitet eller?

–          Ung Sluss, ett ESF-projekt, har fått ut ett 40-tal i arbete/praktik

–          Extra tjänster heter en anställningsform som finns som med stöd av arbetsförmedlingen kan ge jobb i max 24 månader.
Socialförvaltningen är samarbetspartner, 17 har kommit i arbete och fler i praktik.

–          Arbetsmarknadskunskap heter en satsning som man gör i samarbete med skolorna. Målet är att lära ut hur arbetsmarknaden
fungerar och motivera till kloka studie- och arbetsmarknadsval. I årskurs 6,7,8,9 och gymnasiet. Mer behövs, många saknar mycket
kunskaper!

–          Integration – finansierat av Arbetsförmedlingen, särskilt projekt för kvinnor utan utbildning, som tidigare arbetat hemma på
gården, tagit hand om barn och föräldrar. 10 i praktik nu och fler på gång.

–          De flesta av de här projekten slutar december 2017 men samtliga anställda är överens om att här behövs mer. Längre tid.

 

Det behövs en särskild arbetsmarknadsenhet (har man i många andra kommuner) med fler anställda, fasta tjänster, så det går att jobba både förebyggande och långsiktigt strategiskt. Resurser behövs för misslyckas vi med de som står längst bort från arbetsmarknaden blir det ökade kostnader för försörjningsstöd. Det här är naturligtvis en fråga som vi behöver uppmärksamma i budgetarbetet.

På samma tema, budget,  blev det diskussion när det kom till arbetet med KS mål. Eftersom mål och budget ska gå ihop behöver vi/F! formulera våra egna mål, som utgångspunkt i processen, och detta ska vi  (Margarethe och jag) göra till KS senast den 16 juni. Jag flaggade för att vi inte tänkte låta ”bluppar” på postis-lappar styra vår målformulering utan att vi vill ha en politisk diskussion när målen ska antas, dvs vi kanske inte blir överens.

Men det är inte heller därför (för att bli överens) som vi är där, på KS eller i nämnder och i kommunfullmäktige. Vårt uppdrag är att med genusglasögonen på näsan och utifrån en intersektionell analys utforma politik som gör skillnad i verkligheten!

Vid tangenterna

Gudrun