Den nya kommunstyrelsen hade sitt första möte idag. Alliansen har tagit över och har glädjande nog flera kvinnor på ledande poster. De aviserar en öppnare attityd, mer blocköverskridande samtal, en ambition till mer samarbete för kommunens bästa och de/Alliansen kommer att göra en utredning med syfte att modernisera och demokratisera kommunens styrning.
Tills vidare ser det ut som vanligt. Det nya för oss i F! är att vi, genom samarbetet med övriga oppositionspartier, har representation i Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Vi/F! har en ordinarie plats, med undertecknad som ledamot, och ersättarplatsen delas av ÖP/V.

Kommundirektören meddelade att nya ledamöter kommer att få utbildning, både i kommunövergripande organisation och i mer nämndspecifika frågor. Kommer i början av nästa år.

Kommunen har pengar placerade i fonder och det finns etiska riktlinjer om hållbarhet och mänskliga rättigheter. Vid den redovisning som fanns i handlingarna gick det att utläsa att placeringarna håller sig inom gränsen men det fanns inget specifikt mål om att placeringarna ska vara fossilfria. Svaret från chefsekonomen var att riktlinjerna ska ses över kommande år och då får vi/F! se till att reglerna skärps.

Simrishamn har halkat ner i rankingen bland kommunerna när det gäller hållbarhet men det beror på att, enligt förvaltningschefen på samhällsbyggnad, att det blivit kommunikationsmissar när svaren på hur det går hade skickats in. Svaren var för knapphändiga och ibland fanns inga svar alls. Detta ska rättas till, förstås.

Budget och taxor var en viktig punkt och Alliansen hade skickat ut en knapphändig budget i form av ett tabellverk. De föreslår 1% nedskärningar rakt över (=osthyvel) och kallar det ”effektiviseringar”. Eftersom vi ännu inte har fått någon regering är det svårt att veta hur statsbidragen kommer att se ut så därför vill Alliansen återkomma med en tilläggsbudget under våren (rimligt tycker jag). Eftersom vi/F! har en ambition att göra gemensam budget med de oppositionspartier vi nu ska samarbeta med (S, ÖP, MP, V) avstod vi från att delta i besluten. Även SD avstod så stödet för den budget som nu går fram till Kommunfullmäktige var klent.

Vår ambition i den samlade oppositionen är alltså att lägga en gemensam budget inför behandlingen i KF den 26 november. Det betyder att ”oppositionsmötena” fortsätter och tanken är att vi ska offentliggöra både budget och samarbetstankar när budgeten väl är klar. Kommungruppen kommer att få mer info om detta vartefter det fortskrider.

Vid tangenterna
Gudrun

Tagged with →