Simrishamns kommun har aktiva och engagerade föräldrar som representeras av föräldraföreningar i respektive skolsamhälle. Dessa föräldrar och föreningar har vid flera tillfällen visat stort engagemang och framlagt konstruktiva och kreativa förslag på hur Simrishamns kommuns skolorganisation kan förbättras.

Under en längre tid har föräldrar och föräldraföreningar framfört stark kritik mot förvaltning, politiker och rektorer eftersom de anser sig sakna information om hur den framtida skolan i Simrishamns kommun ska bedrivas.

Med anledning av ovanstående yrkar Feministiskt initiativ:

– Att representanter för alla föräldraföreningar bjuds in en gång per läsår till lämpligt BUN-sammanträde för allmän information, presentation av planer för kommande läsår, frågestund och diskussion.
– Att rektor för varje skolområde avsätter minst 1 öppet möte per läsår för att informera föräldrar och föräldraföreningar om förändringar och förbättringar och annat påverkar pedagogiken, barnens skolgång och föräldrarnas vardagsliv. Dessa möten skall avslutas med en öppen frågestund.

 

Simrishamn den 25 juni 2012
Gudrun Schyman
Ledamot i kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.

Tagged with →