Manifestationen mot militarism, för Fred och Nedrustning, Nej till Nato! på Hamnplan i Simrishamn igår (söndagen den 9 augusti) fick drygt 300 personer att lämna stranden och solstolarna.

Gudrun Schyman
Foto Paul Ström

Gudrun Schyman inledde med en kort återblick. År 1982 samlades en stor fredsopinion på samma plats. Då var det Norden kärnvapenfri zon som var målet. Österlens Fredsgrupp var en del av det europeiska nätverket END (European Nuclear Disarmament) och tidpunkten sammanföll med att liknande marscher som utmynnade i möten i flera större städer i Europa. Opinionen var stark mot Natos dåvarande planer att placera ut kärnvapenbestyckade robotar vid den dåvarande Västtyska gränsen. END-rörelsen knöt också kontakter med ”oppositionella” och demokratirörelser i dåvarande ”öst” och när sedan muren föll i slutet på 80-talet gick arbetet med att avskaffa kärnvapnen in i ett annat skede. Inte minst Sverige, som en alliansfri stat, var pådrivande internationellt och i FN för att få till stånd en kärnvapenavveckling.

Idag, nästan 35 år senare, ser vi hur krigsretoriken kommer tillbaka och flera framställer ett Nato-medlemskap som det enda säkra skyddet i en alltmer orolig värld. Man trycker hårt på Putins expansion genom annekteringen av Krim och invasionen av Ukraina. Svaret från Sverige har blivit allt fler och allt större militärövningar med Nato och en ökning av försvarsbudgeten med dryga 10 miljarder de kommande åren. Stegvis ska Sverige inlemmas i Nato och detta sker nu utan debatt. Den förra regeringen skrev på ett ”värdlandsavtal” med Nato mitt i valrörelsen förra året, utan debatt, och den nuvarande regeringen har haft avtalet under bearbetning under sommaren och har tillfogat nya lagförlag. Allt utan debatt. I mars nästa år, 2016, ska avtalet upp i Riksdagen MEN då bara för beslut om ev. momsbefrielse för de NATO-ledda aktivisterna. Att Sverige ska upplåta landet åt Nato, som ska kunna ha trupper här och även sätta upp ett högkvarter här, har alltså reducerats till en teknikalitet. Det är ett demokratiskt haveri!!!

Emil Jensen på demo mot NATO Foto Paul Ström

Emil Jensen
Foto Paul Ström

Emil Jensen, trubadur och poet, fortsatte med att i kluriga texter och välljudande visor tala och sjunga sig varm för fred, nedrustning och mångfald. Han uppmanade oss att använda murar (politiska och fysiska) till att bygga broar, att vi skulle förstå att en mur bara var en bro på högkant. Han varnade också för allt nyspråk som används för att framställa saker i bättre dager. T.ex. talas det ofta om truppers ”närvaro” i olika länder, inte att det handlar om invasion och krig.

 

 

 

Anna Ek och Gudrun Schyman på demo mot NATO Foto Paul Ström

Anna Ek och Gudrun Schyman
Foto Paul Ström

Anna Ek, ordf. i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, världen äldsta fredsförening (!), var glad åt det gryende intresset för att väcka frågorna kring Nato och värdlandsavtalet till liv. Länge har föreningen känt sig ensamma i debatten och nu är det samarbete som gäller om vi ska få stopp på avtalet. Hon förvånades över att gamla förslag som återinförande av allmän värnplikt kommit i ropet igen och påtalade också att frågan om vapenexporten måste aktualiseras igen. Sverige är en aggressiv vapenexportör och konsekvensen är krig och människor på flykt.

 

 

 

Toktam Jahangiry på demo mot NATO Foto Paul Ström

Toktam Jahangiry
Foto Paul Ström

Toktam Jahangiry, från jourrörelsen i Malmö, bl.a. grundat TerraFem i Malmö, berättade om sina egna upplevelser av att vara tvungen att fly. När hon som tonåring kom till Sverige trodde hon inte våldet fanns här men hon märkte snart att det patriarkala våldet, det som handlar om makt och kontroll, oavsett om det är över en kvinnas kropp och liv, över en tonårings sexualitet eller över ett territorie i ett geopolitiskt viktigt område, t.ex. för att upprätta en stormakt, fanns också här. Våldet tar sig olika uttryck men det är samma mönster och samma patriarkala tänkande. Därför måste vi se det paradoxala i att Sverige nu ska satsa miljarder på det militära försvaret samtidigt som kvinnojourerna inte garanteras långsiktig ekonomi och saknar medel till skyddade bostäder!

 

Anne Rosberg och Gudrun Schyman på demo mot NATO Foto Paul Ström

Anne Rosberg och Gudrun Schyman
Foto Paul Ström

Anne Rosberg, Kvinnor för Fred, rapporterade om en ökad aktivitet i föreningen det senaste året men man behöver bli betydligt fler. Särskilt i Skåne är medlemsantalet lågt. Nej till Nato och värdlandsavtalet är en huvudfråga för organisationen och hon efterlyste aktivt samarbete iför det kommande året.

 

 

 

 

Sture Antonsson Foto Paul Ström

Sture Antonsson
Foto Paul Ström

Sture Antonsson, Vänsterpartiet, Simrishamn, konstaterade att V var ensamt parti i Riksdagen som redan uppmärksammat och ställt frågor kring värdlandsavtalet. Man vill begränsa vapenexporten, med strikta regler som omöjliggör handel med diktaturer/icke-demokratier och man vill återinför den allmänna värnplikten. Partier säger ett absolut Nej till Nato och vill skrota värdlandsavtalet.

 

 

 

 

Stina Oscarsson Foto Paul Ström

Stina OscarssonFoto Paul Ström 

Stina Oscarsson har det senaste året drivit debatt kring frågan om värdlandsavtalet I en uppmärksammad artikel på DN debatt ifrågasatte ett antal kulturarbetare (och undertecknad) både de ökade samövningarna och det nu aktuella värdlandsavtalet med Nato. Reaktion blev stor och bl.a. ifrågasatte flera att ”kulturarbetare” överhuvudtaget yttrade sig i försvarsfrågan. Det skulle experter till det, menade man. I takt med att arbetet fortskridit i ”hemlighet” och i och med att kunskaperna hos journalistkåren är undermåliga, pågår nu en utveckling som för Sverige direkt in under Natos militära strategi, med kärnvapen och allt. Alltså måste vi nu påbörja en stor opinionsbildning kring dessa frågor, inte överlåta dem till ”experter”. Själv har Stina O skapat en egen ”Nato-utredning” med namnkunniga personer från politik och diplomati (se www.natoutredningen.se) men vi måste bygga bred opinion, tillsammans.

 

Ramy Essam och Dan Schyman Foto Paul Ström

Ramy Essam och Dan Schyman
Foto Paul Ström

Ramy Essam (en.wikipedia.org/wiki/Ramy_Essam), ackompanjerad av Dan Schyman,  avslutade manifestationen. Ramy Essam blev känd för sin medverkan på Tahrir-torget,  under den Egyptiska Revolutionen år 2011. Han blev fängslad och torterad av militärmakten. Sedan hösten 2014 har han fått en två-årig ”fristad” i Malmö. Författare har fått samma status tidigare, både i Malmö och andra städer i Sverige, men Ramy Essam är den första musiker som erbjudits detta. Han påminde oss om den optimism som fanns på Tahrir-torget och även om demokratiseringsprocessen tar längre tid än vad många trodde då är hoppet inte förlorat. Militarism och våld har försvårat utveckling i Egypten länge men den nya generationen, buren av nya tankar och visioner, och av musiken, kommer att segra, berättade han innan tonerna tog oss ända till Egypten.

 

Det var en vacker avslutning. Simrishamn och Sverige knöts ihop med Kairo och Egypten. Havet förenar oss och demokratiutvecklingen förenar oss;  respekt för varje människas värde, friheten från våld i alla dess former och rätten att få vara en skapande människa, oavsett vilka uttryck vi väljer.

Mötet slutade i en klart definierat uppdrag till oss alla – skrota värdlandsavtalet och säg Nej till Nato! Nu är det oss det hänger på.
Vi gör det tillsammans!

Foto Jacques Öhlund

Foto Jacques Öhlund

Vid tangenterna
Gudrun Schyman

Tagged with →